Adresat: Okajoka.eu Krzysztof Pijar z siedzibą w ul. Władysława Broniewskiego nr 11, lok. 26, 35-222 Rzeszów,

tel. +48 733 913 396,

mail: esklep@okajoka.eu

Imię i nazwisko Kupującego:

______________________________________________________

Dane Kupującego

Adres:_____________________________________________________________________

Numer telefonu:____________________

Adres mailowy:___________________________

Numer konta bankowego, na który ma nastąpić przelew zapłaconej kwoty:

___________________________________________________________________________

Dane umowy, od której Kupujący odstępuje

Data zakupu: ___________________ 

Data zgłoszenia zwrotu: _________________________

Numer zamówienia/ faktury/rachunku ________________________________________________

W przypadku częściowego zwrotu zamówienia proszę podać nr pozycji z faktury oraz ilość sztuk:

____________________________________________________________________________

Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem powodu zwrotu zakupionego towaru dla

celów statystycznych*:

[__] Odcień koloru niezgodny z oczekiwaniami

[__] Nieodpowiednie wykończenie produktu

[__] Dostawa niezgodna z zamówieniem

[__] Towar niezgodny z opisem

[__] Inny (jaki?) ______________________________________________________________

[__] Zapoznałem/łam się z regulaminem sklepu internetowego

www.okajoka.eu

i z zasadami dokonywania zwrotu na podstawie skorzystania z prawa

odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Data i podpis:_____________________